Menü

LEZÁRULT - SPAR Rosalia rosé pályázati kiírás 2022

A SPAR Magyarország pályázatot hirdet a Rosalia Fesztivál rosé bora kiválasztására

Hírek | 2021. 12. 14.

LEZÁRULT - SPAR Rosalia rosé pályázati kiírás 2022

A SPAR Magyarország Kft., mint a Rosalia Fesztivál – Rosé és Pezsgő Liget szakmai főtámogatója, és a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft., mint a fesztivál szervezője rosé pályázatot hirdetnek a 2022-ben megrendezésre kerülő 11. Rosalia Fesztivál alkalmából, melyre minden borász partnerüket szeretettel invitálják!

A SPAR Magyarország és a Borkult kapcsolata közel 20 éves múltra tekint vissza. A feleket összeköti a magyar bor iránti elkötelezettség, és a borkultúra folyamatos fejlesztésére tett erőfeszítések. Az üzletlánc 2007 óta főtámogatója a Borkult által szervezett Budapest Borfesztiválnak, 2021-ben pedig a Rosalia Fesztivál szakmai főtámogatójává is vált.

Az évente közel 35.000 látogatót vonzó Rosalia 10. születésnapja alkalmából került először meghirdetésre a SPAR Rosalia rosé pályázat 2021-ben, melyet a nagy sikerre való tekintettel a két cég ismét kiír. Ahogy az első alkalommal, úgy a cél most is egy egyedi, exkluzív rosé piacra dobása, Rosalia névvel és arculattal és országos értékesítéssel. A részletekről az alábbiakban tájékozódhat.

 

A pályázatra benyújtott bor jellemzői:

Exkluzív tétel, kizárólag erre az alkalomra készül, kereskedelmi forgalomba más módon nem kerül.

Várható átvett mennyiség: 10.000 palack

Évjárat: 2021

Fajta: szabadon választott, lehet házasított tétel is

Régió: Magyarország bármely régiójából

Karakter:

 • szín: a magyar piacon leginkább kedvelt világos málna, hagymahéj, barack, korall, stb. szín
 • illat: kifejezetten intenzív, gazdagon gyümölcs és/vagy virág illatokkal
 • sav karakter: üde, élénk, lágy érzetű ne legyen
 • cukortartalom: száraz kategória (a savtartalomtól függően 2-6 g/l megengedett, sőt kívánatos)
 • összbenyomás: friss, könnyed, nyári, szomjoltó, illatos, elegáns bor, akár fröccsnek is alkalmas

Az online jelentkezési lapon kérjük megadni a pincei analízis alapján a következő adatokat:

 • alkohol
 • cukor
 • titrálható sav
 • cukor mentes extrakt
 • illósav
 • szabad és összes SO2

Árkategória: 500-800 Ft/palack (3xnettó átadói ár)

 

Kiválasztás folyamata:

A pályázati kritériumoknak megfelelő borokból 2 körös kóstolás alapján választjuk ki a nyertes tételt. A kóstolások vakon történnek.

Első forduló:

 • borbírálásban gyakorlott szakértői zsűri választja ki az 5 legjobb tételt
 • ehhez tartálymintát kérünk, 3 x 0,75l-t (egy palackot ellenmintaként megőrzünk)

Második forduló:

 • a második körös kóstolásban 2 fő szakértő + 2 fő SPAR beszerző + 1 fő Rosalia látogató (sorsolással kiválasztott) + 2 fő SPAR vásárló (kategóriának megfelelő bor fogyasztás alapján előszűrt, de sorsolással kiválasztott) együttes eredménye alapján kerül a nyertes bor kihirdetésre.
 •  ehhez 5 palack mintát fogunk kérni a második fordulóba bejutott pályázóktól

 

Díjazás:

 • a nyertes bor a SPAR és INTERSPAR üzletek polcaira kerül, széleskörű listázottsággal, egyedi tervezésű Rosalia címkével, a termelő feltüntetésével
 • a győztes a Rosalia fesztivál bora lesz, a rendezvényen kizárólag a SPAR főtámogatói standján lesz kóstolható
 • kiterjedt megjelenés különböző SPAR felületeken: kiemelt szórólapos hirdetés, digitális felületek

 

Pályázat beérkezési határideje: 2022. 01. 21.

 

A pályázat leadásának módja:

A mintákat (első körben 3 palack) a következő címre várjuk:

Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. irodája

1124 Budapest, Somorjai u. 21.

Átvétel időpontja: H-Cs 8:00-16:00, P 8:00-14:00

 

Kérdés esetén kapcsolattartó:

Antal Gábor (antal.gabor@borkulturakft.com, +36 20 4246701)

 

Jogi megjegyzések:

 

 • A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (Székhely: 2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz., Cégjegyzékszám: 07-09-009192, Adószám: 10485824-2-07) mint ajánlatkérő (a továbbiakban úgy is, mint Ajánlatkérő) kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a pályázati kiírásra nem érkezik számára elfogadható ajánlat, a pályázatot indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást visszavonja.
 • Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdésében foglalt, szerződés megkötésére irányuló kötelezettségét kizárja.
 • Ajánlatkérő az ajánlatokat szabadon értékelheti, a pályázat eredményével kapcsolatos döntéseit nem köteles megindokolni és nem köteles a döntés szempontjait közzétenni.
 • A pályázó ajánlati kötöttsége a Ptk. 6:75. § (2) bekezdése alapján az eredményhirdetési időpontot követő 30 napig áll fenn, az ennél rövidebb időtartamra vállalt ajánlati kötöttséget tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő nem köteles értékelni.
 • Az Ajánlattevő az eljárásban csak önálló ajánlattevőként, saját nevében tehet ajánlatot. Nem vehet részt a teljesítésben (függetlenül attól, hogy milyen arányú részvételt vállal abban) az Ajánlatkérő alkalmazottja, illetve annak közeli hozzátartozója (Ptk. (8:1. § (1) bekezdés), valamint az Ajánlatkérő alkalmazottjának, ill. közeli hozzátartozójának részben vagy egészben tulajdonában álló gazdasági társaság, az értéktőzsdére bevezetett társaságok kivételével.
 • Hiánypótlás, ajánlatok tartalmának tisztázása

Az ajánlatok értékelése során észlelt hiányosságok, nem egyértelmű kijelentések tisztázása érdekében az Ajánlatkérő elektronikus levél küldésével hiánypótlásra szólíthatja fel az Ajánlattevőket vagy a szóbeli tárgyalások alkalmával szóban kérdéseket intézhet az Ajánlattevőkhöz.

 

 • Az eredményhirdetés módja

A pályázatok eredményéről az Ajánlattevőket az Ajánlatkérő elektronikus levélben értesíti.

 

 • Az eljárásban felmerülő költségek viselése

Az Ajánlattevőt terheli az ajánlata kidolgozásával, ill. az eljárásban való részvételével kapcsolatosan felmerülő összes költség, függetlenül az ajánlat érvényességétől, ill. az eljárás eredményességétől. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlattétel során az Ajánlatkérőhöz eljuttatott mintatermékek – a pályázat nyertességétől függetlenül – nem kerülnek sem visszajuttatásra, sem ellentételezésre az Ajánlattevő részére.

 

 • Jogfenntartó nyilatkozatok

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy

az Ajánlati felhívást vagy a kapcsolódó dokumentációt az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig, valamennyi Ajánlattevő írásbeli értesítése mellett, bármikor módosítsa, visszavonja;
bármely olyan ajánlatot elutasítson, vagy az értékelésből kizárjon, amely az Ajánlati felhívás valamely elemének nem felel meg;
az ajánlatban előforduló bármilyen olyan jelentéktelen alaki hibától, eltéréstől vagy szabálytalanságtól eltekintsen, amely nem minősül lényeges eltérésnek, és az ajánlatot elfogadja;
azt az ajánlatot fogadja el, amelyet megítélése szerint összességében a legkedvezőbbnek talál, és nem köteles kizárólagosan a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot elfogadni;
bármely, jelen dokumentáció szerint elkészített és kizárólagos megítélése szerint megfelelőnek, illetve alkalmasnak tartott ajánlatot kiválasszon, vagy ne válasszon ki egyetlen ajánlatot sem;
az eljárást indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítsa. Amennyiben az ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő levélben meghatározott feltételeknek, az Ajánlatkérő – saját döntése szerint – jogosult az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítani. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén az Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet;
az ajánlatok beérkezését követően egy vagy több Ajánlattevővel egyeztető megbeszélés(eke)t folytasson és/vagy az ajánlatok értékelése alapján csak a kiválasztott Ajánlattevő(kk)vel kezdjen szerződést előkészítő egyeztetést;
bármely ajánlatot indokolás nélkül elvessen;
rész-megrendelési, rész-megállapodási jogot, vagyis a megajánlott termékek, szolgáltatások egy-egy részére vonatkozóan egyedi megállapodás(ok) megkötését eltérő Ajánlattevőkkel;
nem köteles minden megajánlott termékre, szolgáltatásra egy Ajánlattevőt igénybe venni, az összetettebb fejlesztési projekteket jogosult továbbra is külön ajánlatkérés és szerződés alapján megrendelni;
a pályázat eredményét az eredményhirdetés után megsemmisítse, amennyiben az eredményhirdetést követően olyan tényről vagy körülményről szerez tudomást, amely az eredményhirdetést – ha a tény vagy körülmény az eredményhirdetés előtt tudomására jutott volna – befolyásolhatta volna.
 

Ajánlatkérőnek a jelen ajánlati felhívással összefüggésben az Ajánlattevő irányában nincsen semmilyen megrendelési, szerződéskötési, sem egyéb kötelezettsége, nem kötik bármelyik, a jelen ajánlati felhívás szerint elkészített ajánlat részletei, kötelezettséget csak a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és az Ajánlattevő között kötött, mindkét fél által cégszerűen aláírt írásbeli szerződés eredeztet.

 

Ajánlatkérő semmiképpen nem kötelezhető és nem köteles arra, hogy a jelen ajánlati felhívással kapcsolatban meghozott intézkedéseit, illetve döntéseit megindokolja, azokhoz magyarázatot fűzzön.

 

 • Bizalmasság

Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlattevő hozzá eljutatott ajánlatában foglalt információkat bizalmasan, üzleti titokként kezeli, azokat harmadik személy részére nem adhatja át, illetve nem teheti hozzáférhetővé, nem hozhatja nyilvánosságra.

Ajánlattevő az Ajánlatkérővel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információt üzleti titokként köteles kezelni. Az Ajánlattevő kötelezi magát arra, hogy a jelen ajánlatkérésben található információkat kizárólag azon munkatársaik / megbízottak felé továbbítják, akik a pályázat elkészítésében részt vesznek. Más célra az ajánlati felhívásban lévő információk nem használhatók fel.